Ogólne warunki korzystania

Zgodnie z przepisami Artykułów 6-III i 19 Ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce elektronicznej, zwanej L.C.E.N., użytkowników i odwiedzających, zwanych „Użytkownikami”, niniejsze informacje prawne są udostępniane na stronie munayexperience.com, zwanej „Stroną”, niniejsze warunki korzystania.
Połączenie i przeglądanie Strony przez Użytkownika oznacza pełne i bezwarunkowe akceptowanie niniejszych warunków użytkowania.
Są one dostępne na Stronie w zakładce „Regulamin” w stopce strony.

ARTYKUŁ 1 – WŁASNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWNICZA

Niniejsza strona jest własnością Kinga Jakubowska, dostępną pod adresem kinga.jakubowska@gmail.com.

Adres korespondencyjny:

500C Tolosentie
99800 Ivalo
Y-tunnus 3359378-9

ARTYKUŁ 2 – WYDAWCA

Redakcję i kierownictwo publikacji Strony zapewnia Cholat Mehdi, z siedzibą przy 110 grande rue de la guillotière 69007 LYON, którego numer telefonu to 0602118623, a adres e-mail to contact@mehdicholat.fr.
zwany dalej „Wydawcą”.

ARTYKUŁ 3 – HOSTING

Usługodawcą hostingu Strony jest firma IONOS, mająca siedzibę społeczną pod adresem 7 PLACE DE LA GARE 57200 SARREGUEMINES – Francja. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 100 000 €

ARTYKUŁ 4 – DOSTĘP DO STRONY

Strona jest dostępna w dowolnym miejscu, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem siły wyższej, zaplanowanych lub nie i wynikających z konieczności konserwacji.
W przypadku zmiany, przerwy lub zawieszenia Strony Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.

Każde wykorzystanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, komercjalizacja, modyfikacja jakiejkolwiek części Strony bez zgody Wydawcy jest zabronione i może skutkować działaniami i postępowaniami sądowymi, takimi jak przewidziane w szczególności przez Kodeks własności intelektualnej i Kodeksu cywilnego.